เด็ก-เยาวชนกว่าร้อยคนร่วมงาน Climate Strike เดินขบวนไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้องรัฐบาลแก้ปัญหาโลกร้อน

เด็ก-เยาวชนกว่าร้อยคนร่วมงาน Climate Strike เดินขบวนไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้องรัฐบาลแก้ปัญหาโลกร้อน

การเดินขบวนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Climate Strike ซึ่งเยาวชนทั่วโลกนัดชุมนุม หยุดเรียน-หยุดงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20-17 กันยายน 2562 ที่จุดประกายโดย เกรต้า ธันเบิร์ก เยาวชนนักสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดน โดยมลรัฐนิวยอร์กประกาศให้โรงเรียนปิดทำการ เพื่อที่เยาวชนในนิวยอร์กจะได้เข้าร่วมการชุมนุมได้โดยไม่เสียการเรียน

นันทิชา โอเจริญชัย ผู้ประสานงาน Climate Strike Thailand กล่าวว่าว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งเราได้เห็นผลกระทบรายวันในเหตุการณ์อุทกภัยและภัยแล้งร้ายแรงเมื่อเร็วๆ นี้ และมีแนวโน้มที่จะเกิดการขาดแคลนน้ำและอาหารขึ้น “การเดินขบวนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการลงมือปฎิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน ขณะที่ผู้ปล่อยมลพิษต้องมีความรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิของเยาวชนในอนาคต”

ระหว่างเดินขบวนผู้ประท้วงถือป้ายรณรงค์ข้อความต่างๆ แต่งตัวหลากสีสัน ร้องเพลงและเล่นดนตรี นอกจากนั้นยังมีการแสดงแกล้งตาย ที่ผู้เดินขบวนนอนบนพื้นและทำท่าแกล้งตาย ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ของผลกระทบร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

  

หลังกิจกรรมเสร็จสิ้นลง อดิศร นุชดำรง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกมารับมอบหนังสือ พร้อมรับปากจะส่งเรื่องไปยังรัฐบาล 

เยาวชนทั่วโลกจะเดินขบวนประท้วงระหว่างวันที่ 20-27 กันยายนนี้ รวมทั้งการเดินขบวนที่เชียงใหม่วันที่ 27 กันยายน เพื่อกดดันภาคเอกชนและรัฐบาลให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างรวดเร็วและทันทีทันใดตามข้อตกลงปารีส ซึ่งมีเป้าหมายที่จะคงอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะภัยที่มิอาจหวนกลับคืนสภาพเดิมได้ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์

From: https://workpointnews.com/2019/09/20/climate-strikes/

Leave a Comment