ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
179 หมู่ 1 ต.สันผีเสื้อ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 052 010499
เบอร์โทรผู้จัดการ : 089 048 2742
Email : fcesa@fcesa.org