อาสาสมัคร 30 ม.ค. 66

ช่วงเวลาในการเปิดรับอาสาสมัครของมูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเข้าร่วมอบรมในแต่ละดครงการ

  1. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ จะเปิดรับช่วงเดือน พฤษภาคม ของทุกปี
  2. โครงการฝึกอบรมนิติศาสตร์ลุ่มน้ำโขง จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือน กันยายน ของทุกปี

คุณสมบัติทั้ง 2 โครงการ 1. ต้องเป็นบุคคลที่อาสัยอยู่ในประเทศลุ่มน้ำโขงได้แก่ จีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า ประเทศไทย

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
179 หมู่ 1 ต.สันผีเสื้อ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 052 010499
เบอร์โทรผู้จัดการ : 089 048 2742
Email : fcesa@fcesa.org