1.รับสมัคร อาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
  • โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
  • โครงการฝึกอบรมนิติศาสตร์ลุ่มน้ำโขง
2.รับสมัครอาสาสมัครทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงานและดูแลอาสาสมัครชาวต่างชาติ/งานด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ :
มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
179 หมู่ 1
 ต.สันผีเสื้อ
อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่
 50180
โทรศัพท์ 052 010499
เบอร์โทรผู้จัดการ : 089 048 2742
Email : fcesa@fcesa.org
………………..
อาสาสมัครต่างประเทศ
            หนุนเสริมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถที่จะพูดอ่านเขียนได้ ในระหว่างที่เข้าอบรมกับโครงการ
อาสาสมัครในประเทศ
            สนับสนุนและเข้าร่วมการฝึกอบรม และช่วยเหลือดูแลผู้เข้าร่วมอบรมที่มาจากต่างประเทศ

 

Leave a Comment