เด็ก-เยาวชนกว่าร้อยคนร่วมงาน Climate Strike เดินขบวนไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้องรัฐบาลแก้ปัญหาโลกร้อน

เด็ก-เยาวชนกว่าร้อยคนร่วมงาน Climate Strike เดินขบ … Read more